Thông báo chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 14/03/2018 - 8727 lượt xem.

Tổng cục Thuế vừa có  thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML  trên trang Tổng cục thuế.

Cụ thể như sau:

Đối tượng sử dụng gồm có:

  • Các đơn vị TVAN
  • Các Tổ chức/cá nhân cung cấp phần mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gửi qua mạng) của các bộ Báo cáo Tài chính (BCTC) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi tiết các bộ BCTC như sau:
STT Bộ Báo cáo Tài chính đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC
1 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
2 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
3 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
4 Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Thông báo để Người sử dụng được biết và cập nhật.

 Người sử dụng tải và xem Chuẩn XML: Tại đây.

Diễn đàn Webketoan