Thông báo công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 13/04/2018 - 4284 lượt xem.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế vừa công bố công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 đối với 413 thí sinh theo danh sách đính kèm.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan