Thông báo kết quả đóng BHXH sẽ được chuyển phát qua bưu điện bắt đầu từ năm 2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 13/02/2019 - 4726 lượt xem.

Bắt đầu kể từ năm 2019, BHXH TP.HCM sẽ cung cấp mẫu C12-TS và mẫu C13-TS thông qua hình thức bưu điện, cụ thể:

Webketoan-thong-bao-ket-qua-dong-BHXH

– Trước ngày 10 hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ chuyển Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN (mẫu C12-TS) của tháng trước cho doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo.

– Trước ngày 20/1 hàng năm, cơ quan BHXH sẽ chuyển Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN của người lao động (mẫu C13-TS) của năm trước cho doanh nghiệp để niêm yết công khai.

– Khi nhận được mẫu C12-TS và mẫu C13-TS nêu trên, doanh nghiệp phải kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch thì phối hợp với cơ quan BHXH để điều chỉnh trong vòng 15 ngày.

– Trường hợp không nhận được đơn vị liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn, giải quyết.

Lưu ý, khi có thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp phải lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin theo mẫu TK3-TS nộp hồ sơ điện tử Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 604 để được bưu điện chuyển phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS đúng nơi.

Download (PDF, 490B)

Diễn đàn Webketoan