Thông báo lịch nghỉ giỗ tỗ Hùng Vương, 30/04 – 01/05/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 08/03/2018 - 7968 lượt xem.

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật lao động 2012

Webketoan thông tin đến lịch nghỉ ngày giỗ tỗ Hùng Vương, 30/04, 01/05 như sau:

Giỗ tỗ hùng vương 2018: Ngày 25/04/2018

                                                         Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

                                                            Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

+ Người lao động nghỉ thứ bảy và chủ nhật: Được nghỉ 4 ngày 28/04, 29/04, 30/04 và ngày 01/05

+ Người lao động ngày nghỉ chủ nhật: 29/04, 30/04 và ngày 01/05

Những ngày nghỉ này đều được hưởng nguyên lương.

 

Diễn đàn Webketoan