Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 04/04/2013 - 24516 lượt xem.

THÔNG BÁO 

Chào các anh chị em hội viên, người làm kế toán ở các doanh nghiệp và người hành nghề dịch vụ kế toán !

Hội Kế toán TP.HCM trân trọng kính gửi toàn thể hội viên và những người làm công tác kế toán lịch giảng lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2013

Hội Kế toán TPHCM  trân trọng kính mời toàn thể anh chị em có nhu cầu đăng ký tham dự.

Chào thân ái.

HỘI KẾ TOÁN TP.HCM

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6, Quận 3

Điện thoại: 3.9303.908 – 3.9306.727

Fax: 3.9305.716

Email: hoiketoan@hcm.fpt.vn 

Website : www.hoiketoan-tp.org.vn

LỊCH ÔN THI HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

NĂM 2013 

Khai giảng: Sáng Chủ Nhật – Ngày 9/6 /2013.

Học: Sáng từ 8h00 – 11h15 ; Chiều từ: 13h30 – 16h45;  Tối: 17h45 – 21h00

Địa điềm: Hội trường Sở Tài Chính 142 Nguyễn Thị Minh Khai – P6 – Q3 TPHCM

Học Phí:  trọn khóa : 4.500.000đ

Số TT Môn Học Giáo Viên Số buổi Ngày học
01

Kế toán & kế toán nâng cao

(1.700.000đ)

TS. Mai Ngọc Anh

Học viên tài Chính – Hà Nội

14

Cả ngày 9/6, Tối:10,11,12,13,14.

Cả ngày 15,16/6, Tối 17,18,19/6

02

Pháp luật về kinh tế

(800.000đ)

TS.Lê Văn Hưng

Đại học kinh tế TP.HCM

10

Tối: 20,22,25,27,29/6,2,4,6,9,11/7

( học vào các tối: 3,5,7.)

03

Tài chính và QLTC nâng cao

(1.400.000đ)

TS.Vũ văn Ninh

Học viện Tài Chính –  Hà Nộ

12

Chiều:13,Tối:13; Sáng14,chiều 14

Tối 15,16,17,18,19.

Sáng:20, chiều 20; sáng 21/7. 

04

Thuế & Quản lý thuế nâng cao

(600.000đ)

Ô Mai Thanh Tòng. HKT.TP

Nguyễn Đức Thanh.Cục thuế

6

Tối 23, 25, 27, 30, 1, 3/8.

( học vào các tối: 3,5,7.)

Diễn đàn Webketoan