Thông báo số 68/TB-HĐT ngày 22/3/2013 của Hội đồng thi cấp CCHNDV làm thủ tục về thuế năm 2012 về thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp CCHNDV làm thủ tục về thuế năm 2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 05/04/2013 - 5895 lượt xem.

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi  kỳ thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012 như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 13/4 và 14/4/2013

– Chiều 13/4/2013: làm thủ tục dự thi (yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 14 giờ 30 phút).

– Sáng : 14/4/2013: thi môn Pháp luật thuế (thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ)

 Chiều 14/4/2013: thi môn Kế toán (thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ)

2.  Địa điểm tổ chức thi:

– Tại Hà Nội: Học viện Kỹ thuật quân sự, số cũ 100 đường Hoàng Quốc Việt (nay đổi lại là số 236 đường Hoàng Quốc Việt), Thành phố Hà Nội.

– Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh sách thí sinh: Đã được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-HĐT ngày 22/3/2013 (Xem file đính kèm).

4. Lưu ý:

– Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh. Thí sinh sẽ nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục thi.

– Đề nghị thí sinh xem kỹ nội dung thông báo để dự thi đúng thời gian và địa điểm. Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 10/4/2013 theo số điện thoại: 04.39728084, 04.39728079.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012 trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm :
Nguồn TCT

Diễn đàn Webketoan