Thông báo tổ chức thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Wednesday 20/06/2018 - 5381 lượt xem.

Ngày 12/06/2018, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT của Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế năm 2018 về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 

Tháng 9/2018 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi:

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ chính thức: Từ ngày ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018 (buổi sáng từ 8giờ đến 11giờ 30 phút; buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ).

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

  • Tại Hà Nội: trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phí dự thi

Thông báo chưa đề cập phí dự thi của chứng chỉ.

Người đăng ký dự thi tải (download) các mẫu biểu hồ sơ đăng ký dự thi tại địa chỉ website: www.gdt.gov.vn hoặc www.mof.gov.vn  hoặc phụ lục đính kèm thông báo tại đây

Hồ sơ được sắp xếp bỏ vào túi hồ sơ, ghi đầy đủ các thông tin trên trang bìa túi hồ sơ (mẫu số 04 kèm theo Thông báo này). Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tại một (01) địa điểm thi.

Hồ sơ dự thi không đầy đủ, không theo mẫu quy định tại Thông báo này, hồ sơ không đủ điều kiện dự thi, hồ sơ nộp sau 17giờ của ngày cuối cùng trong thời hạn nộp hồ sơ theo Thông báo này sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.

Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, danh sách những người đủ điều kiện miễn thi, danh sách những người không đủ điều kiện dự thi, thời gian thi, địa điểm thi, lịch thi chính thức sẽ được thông báo trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn). Thí sinh tự tra cứu thông tin trên website của Tổng cục Thuế, Hội đồng thi không gửi thông báo riêng cho từng thí sinh.

Xem chi tiết thông báo  số 41/TB-HĐT: tại đây

Diễn đàn Webketoan