Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/02/2018 - 6211 lượt xem.

Kho bạc nhà nước vừa ban  hành thông báo 444/TB-KBNN vào ngày 31/01/2018

                                Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Thông báo tỷ giá hạch toán kế toán áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 02 năm 2018 là 1 USD = 22.411 đồng ( giảm 28 đồng so với tháng 1/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

 

Diễn đàn Webketoan