Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 11/09/2017 - 5484 lượt xem.

Ngày 31/08/2017, Bộ tài chính ban hành Thông báo số 4134/TB-KBNN

Thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09 năm 2017

                                             Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó:

– Tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ (USD) trong tháng 9/2017 sẽ là 22.442 đồng/USD, tăng 4 đồng so với tỷ giá tháng 8/2017 (22.438 đồng/USD, Thông báo số 3623/TB-KBNN ngày 31/7/2017).

– Tỷ giá trên được áp dụng để trong các nghiệp vụ:
+ Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
+ Quy đổi và hạch toán kế toán của kho bạc nhà nước

– Thông báo có đính kèm bảng tỷ giá các ngoại tệ khác so với đồng Việt Nam của tháng 9/2017.

Diễn đàn Webketoan