Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 11/12/2018 - 2664 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

Webketoan-ty-gia-hach-toan-ngoai-te

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2018 là 1 USD = 22.730 đồng.

(tăng 10 đồng so với tỷ giá tháng 11/2018 (22.720 đồng/USD, Thông báo số 5362/TB-KBNN ngày 31/10/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Diễn đàn Webketoan