Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Monday 05/11/2018 - 2455 lượt xem.

Vừa qua, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành thông báo  Số: 5362/TB-KBNN tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

 

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11 năm 2018 là 1 USD = 22.720 đồng (tăng 23 đồng so với tỷ giá tháng 10/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 11 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tải thông báo: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan