Thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 26/05/2016 - 6799 lượt xem.

Ngày 25/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 3345/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

Stt Tên ứng dụng Lịch dừng ứng dụng
1 Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

2 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

3 Hệ thống Hoá đơn điện tử có mã xác thực Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hoá đơn điện tử có mã xác thực./.

* File đính kèm: Thông báo 3345.

 

 

Diễn đàn Webketoan