Thông báo về việc công nhận kết quả thi, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/04/2018 - 9365 lượt xem.
 Tổng cục thuế vừa có thông báo về việc công nhận kết quả thi, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016:

Gồm có: 

1. Kết quả thi tuyển của 12.905  thí sinh vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (theo danh sách đính kèm);

2. Danh sách 1.618 thí sinh trúng tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (theo danh sách đính kèm).

3. Đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên đến trụ sở Cục Thuế, nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển trước ngày 12/4/2018 để làm một số thủ tục đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ để ra Quyết định tuyển dụng.

Hồ sơ cụ thể như sau:

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền sau ngày 12/3/2018;

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có bản gốc đến để đối chiếu. (Sau khi đối chiếu, người kiểm tra hồ sơ và người trúng tuyển cùng ký xác nhận về việc đã đối chiếu và nộp hồ sơ. Trong đó người trúng tuyển phải cam kết chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của hồ sơ);

– Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp sau ngày 12/3/2018;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (bản chính).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo thời hạn nêu trên thì phải làm đơn xin gia hạn gửi đơn vị tuyển dụng trước ngày 27/4/2018; thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày 27/4/2018.

Lưu ý: Đối với phiếu lý lịch tư pháp và bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đối với văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp: Người trúng tuyển có thể bổ sung đến ngày 11/5/2018.

Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định thì Tổng cục Thuế được quyền xác định người trúng tuyển không có nhu cầu tuyển dụng.

Danh sách cụ thể xem trong phần file tải xuống:

Thông báo số136/TB-TCT ngày 28/3/2018 của Tổng cục Thuế về việc công nhận kết quả thi, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016

Quyết định số 422/QĐ-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016

Danh sách công nhận kết quả miền Bắc – Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ninh

Danh sách công nhận kết quả miền Bắc – Các tỉnh còn lại

Danh sách công nhận kết quả miền Nam – Tp.HCM, Cần Thơ, Phú Yên

Danh sách công nhận kết quả miền Nam – Các tỉnh còn lại

Quyết định số 423/QĐ-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016

Danh sách trúng tuyển miền Bắc

Danh sách trúng tuyển miền Nam

Diễn đàn Webketoan