Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Saturday 07/08/2021 - 1947 lượt xem.

Tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ:
– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Mỗi tháng, tỷ giá hạch toán ngoại tệ đều có thay đổi, cùng Webketoan điểm lại sự thay đổi từ đầu năm 2021 đến giờ nhé: 

– Tháng 1/2021:
1 USD = 23.147 VNĐ
( Thông báo số 6777/TB-KBNN)

– Tháng 2/2021:
1 USD = 23.135 đồng, giảm 12 đồng so với tháng 1
(Thông báo số 7535/TB-KBNN)

– Tháng 3/2021:
1 USD = 23.142 đồng, tăng 7 đồng so với tháng 2
(Thông báo số 562/TB-KBNN)

– Tháng 4/2021:
1 USD = 23.194 đồng, tăng 52 đồng so với tỷ giá tháng 3
(Thông báo số 888/TB-KBNN)

– Tháng 5/2021:
1 USD = 23.204 đồng, tăng 10 đồng so với tỷ giá tháng 4
(Thông báo số 1495/TB-KBNN)

– Tháng 06/2021
1 USD = 23.160 đồng, giảm 44 đồng so với tỷ giá tháng 5
(Thông báo số 2061/TB-KBNN)

– Tháng 7/2021:
1 USD = 23.141 đồng, giảm 19 đồng so với tỷ giá tháng 6
(Thông báo số 2617/TB-KBNN)

– Tháng 8/2021:
1 USD = 23.198 đồng, tăng 57 đồng so với tỷ giá tháng 7
( Thông báo số 3298/TB-KBNN)

Loan Nguyen – Biên tập viên Webketoan

 

Diễn đàn Webketoan