Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Thông tư 68/2019/TT-BTC

Đăng bởi: tuvan - Friday 08/11/2019 - 1374 lượt xem.
Xem bài gốc TẠI ĐÂY | Bài cập nhật từ TRANG NÀY

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ…