Thông tư mới hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 13/09/2016 - 11402 lượt xem.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng của thông tư:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp do Nhà nước sỡ hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.

– Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán,…đã được Bộ Tài Chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Những quy định trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Thông tư thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

Download Thông tư: Tại đây

Để dễ dàng cho việc đọc và tiếp nhận:

Độc giả có thể Đăng ký mua sách: Tại đây

Tham gia khóa học do Công ty đào tạo chuyên nghiệp TVT tổ chức: Tại đây

Diễn đàn Webketoan