Thông tư mới sửa đổi quy định về đại lý thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 29/05/2017 - 5326 lượt xem.

Ngày 19/05/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 51/2017/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

                                    Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

                                     
Một số điểm chú ý:

– Mở rộng khái niệm “Đại lý thuế”. Theo đó trước kia chỉ có doanh nghiệp thì nay có thêm chi nhánh của doanh nghiệp cũng được kinh doanh dịch vụ làm

– Sửa đổi hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế:

Trước khi hoạt động, đại lý thuế phải lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” gửi Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính. Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (Mẫu số 01A)
+ Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế)
+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).

Miễn nộp mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hồ sơ thuế.

– Ngoài ra thông tư còn thay đổi điều kiện dự thi, tổ chức thi, miễn thi….

Thông tư còn bãi bỏ tất cả điều kiện làm đại lý thuế tại Điều 6 Thông tư 117/2012/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/07/2017.

Tải Thông tư: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan