Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cho Doanh nghiệp chế xuất

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 01/02/2017 - 12667 lượt xem.

Ngày 16/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành công văn 610/BTC-CST

Căn cứ:

– Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

                           Dịch vụ vận chuyển cho DNCX, trừ đưa đón người lao động đều chịu thuế suất 0%

Đối với dịch vụ vận chuyển cho doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, trừ dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có hợp đồng cung ứng dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan ;

+ Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật….

Tải công văn: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan