Tiền điện, nước trả cho chủ thuê nhà cần những chứng từ gì để tính vào chi phí hợp lý?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 04/07/2016 - 9990 lượt xem.

Căn cứ:  Điểm 2.15, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp Doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê nhà  do cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu để làm văn phòng .

Chia ra 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán với tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
  + Hóa đơn thanh toán tiền điện, nước;
  + Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình ) cho thuê nhà.
 • Trường hợp 2:
  Doanh nghiệp thanh toán tiền điện, nước cho chủ sở hửu thì được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
  + Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình) cho thuê nhà;
  + Chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.

Tham khảo thêm: Công văn 35264/CT-HTr, ngày 27/05/2016

Diễn đàn Webketoan