Tiêu chí, thủ tục, hồ sơ để nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 29/03/2017 - 4501 lượt xem.

1. Tiêu chí:

– Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

– Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Về hồ sơ, thủ tục hải quan:

Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại :

– Điều 16 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015
– Điều 7, Điều 8 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

Cụ thể:

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung 01 bộ tài liệu bao gồm:

– Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN : 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

– Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:

+ 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định trên;
+ 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định trên.

Nguồn tham khảo: Công văn 520/GSQL-GQ1, ngày 15/03/2017

Diễn đàn Webketoan