Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trị hệ thống

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 09/03/2018 - 4649 lượt xem.

Tổng cục thuế  ban hành Thông báo 94/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống.

Cụ thể như sau:

Nguồn tham khảo: Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan