Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 21/01/2013 - 34611 lượt xem.

Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:

Trong hai ngày 19/01/2013 và ngày 20/01/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào những ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong hai ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ lập bộ tháng 01/2013, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 24/01/2013 đối với kỳ kê khai tháng 12/2012 và Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn (BC26/AC) Quý 4/2012. 
Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết 

Nguồn: trích tại đây.

Diễn đàn Webketoan