Tổng hợp các hỏi – đáp về chính sách thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 08/11/2017 - 8926 lượt xem.

Vừa qua, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn 65143/CT-TTHT, giải đáp những thắc mắc liên quan tới chính sách thuế.
Mời độc giả cùng tham khảo:

Có một số giải đáp đáng chú ý sau:

1/Hỏi: Chi phí thuê dịch vụ kê khai, tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài, có được tính là chi phí hợp lý?
Trả lời:

Được, nếu thỏa mãn:

+ Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
+ Quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên
Khoản tiền chi trả hộ sẽ tính thuế TNCN.
2/ Công ty mẹ mua bảo hiểm tai nạn và y tế cho các chuyên gia giai đoạn họ làm việc tại Việt Nam.
Sau đó, Công ty Việt Nam phải hoàn trả phần phí bảo hiểm mà công ty mẹ đã trả hộ. Vậy khi trả lại cho công ty mẹ thì phần phí bảo hiểm có phải chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam không?

Trả lời: Có

3/ Khoản chi tài trợ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Bảo trợ trẻ em” được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời: Được tính vào chi phí hợp lý nếu có đầy đủ chứng từ:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

+ Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)

4/ Người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam từ 06/2013 (có thu nhập tại công ty mẹ và công ty Việt Nam từ 06/2013). Khi làm quyết toán thuế TNCN, người này chỉ làm quyết toán thu nhập cá nhân ở cả 2 nơi từ 06/2013, công ty thuộc diện ưu đãi thuế được giảm 50% thu nhập, tuy nhiên cơ quan thuế không đồng ý.

Trả lời:

+ Người nước ngoài nếu là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phải quyết toán thuế cho toàn bộ thu nhập phát sinh từ đầu năm, không phải chỉ tính từ thời điểm đến Việt Nam. Trường hợp cá nhân đã tính và nộp thuế TNCN theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần phát sinh tại nước ngoài.

+ Người nước ngoài được cử vào làm việc trong khu kinh tế cũng được xét giảm 50% thuế TNCN phải nộp trong năm. Tuy nhiên nếu phần thu nhập nhận được từ công ty mẹ trả mà không phải do được cử đến làm việc tại khu kinh tế thì không được giảm thuế TNCN.

5/ Mua phần mềm của nhà cung cấp nước ngoài, hàng tháng phải trả phí cố định, phí bảo trì, phí sử dụng cho từng user. Vậy tính thuế nhà thầu như thế nào đối với từng khoản phí?

Trả lời: Khi mua phần mềm kèm dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài (hợp đồng tách riêng giá trị từng hoạt động hoặc hợp đồng ký riêng với các nhà cung cấp khác nhau) thì thuế nhà thầu được áp dụng như sau:

* Phần mềm:

+  Không chịu thuế GTGT
+  Thuế TNDN: tỷ lệ 10%

* Dịch vụ bảo trì, sử dụng phần mềm cho từng user:

+ Thuế GTGT: Nếu là dịch vụ phần mềm theo quy định của Luật công nghệ thông tin thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Nếu không phải là dịch vụ phần mềm thì áp dụng tỷ lệ 5%
+ Thuế TNDN: Tỷ lệ 5%.
Đối với hoạt động thuê đường truyền áp dụng tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNDN là 5% và 5%

6/ Nhà cung cấp không xuất hóa đơn cho các dịch vụ doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán thì có nhờ cơ quan thuế can thiệp giải quyết được không?
Nếu cơ quan thuế không can thiệp được thì có thể gởi công văn giải trình về trường hợp chi phí không lấy được hóa đơn (lý do hợp lý) để tính vào chi phí được trừ?

Trả lời:

Khi bán hàng hóa, người bán phải có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định, công ty được tính vào chi phí nếu đáp ứng được Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

7/ Giám đốc kiêm chủ sở hữu Công ty MTV không được trả lương nhưng Công ty vẫn trích nộp BHYT hàng tháng. Vậy khoản BHYT có tính vào chi phí được trừ không?

Trả lời: Không được trừ khi xác định Thuế TNDN

Xem đầy đủ tại Công Văn 65143/CT-TTHT, ngày 02/10/2017

Diễn đàn Webketoan