Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Đăng bởi: Loan Nguyen - Wednesday 23/08/2017 - 34759 lượt xem.

Từ ngày 01/09/2017 cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Thẻ BHYT chỉ thể hiện “giá trị sử dụng từ ngày….”, không thể hiện ngày hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

Vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mình, trước khi đi khám chữa bệnh, Người lao động có thể tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình theo trang web sau:

https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Người lao động nhập đầy đủ:

  • Mã thẻ
  • Họ Tên
  • Ngày/năm sinh, nên ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh
  • Mã xác thực

    Nếu thẻ hết hạn sử dụng thì yêu cầu doanh nghiệp đóng BHYT để hưởng đúng quyền lợi, đặc biệt đối với các trường hợp ốm đau, thai sản.

    Lưu ý: Thời điểm 01/09/2017 bắt đầu cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH áp dụng đối với TP.HCM, các tỉnh thành khác xem hướng dẫn cơ quan quản lý