Từ 01/01/2017, Không giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản đối với những người có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD cũ) cấp sau ngày 31/12/2016 – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 27/12/2016 - 53253 lượt xem.

Ngày 22/12/2016, BHXH TP.HCM gửi công văn 3076/BHXH-CĐ đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, doanh nghiệp chú ý:

Từ ngày 01/01/2017, không giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản đối với những người có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu C65-HD cũ được cấp sau ngày 31/12/2016.
Những trường hợp được cấp trước ngày 01/01/2017 theo mẫu cũ vẫn được giải quyết.

– Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới (áp dụng toàn quốc) (mẫu GCN) được cấp cho người lao động từ 01/01/2017 có 2 loại gồm : GCN1 và GCN2.

– Mẫu GCN1: loại gồm 1 liên (để các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng trong trường hợp in trên máy tính)
Mẫu GCN2: loại gồm 2 liên (để các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng trong trường hợp viết trực tiếp), góc trên bên trái có dòng chữ “ Liên 01: Giao người lao động”.

– Cách nhận biết mẫu GCN mới:

Mẫu GCN mới (GCN1 và GCN2) là mẫu duy nhất có nội dung và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, trên mẫu có in số seri màu đỏ phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím, logo BHXH Việt Nam với đường kính 50mm được in chìm bằng mực phát quang không màu, được nhìn thấy dưới ánh đèn có tia cực tím.
Số seri được bố trí ở phía trên bên phải mẫu gồm 10 ký tự, trong đó: 2 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với TP.HCM ký hiệu bằng số 79, 8 ký tự tiếp theo là số tự nhiên bắt đầu từ 00000001
– Đê biết thông tin các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM được cấp mẫu GCN mới thì doanh nghiệp tra cứu tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/17/cac-co-so-kcb-duoc-cap-mau-gcn-tu-01012017/.

Tải công văn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan