Từ 01/01/2018, Người lao động có thể được nghỉ 60 phút/ngày để ăn uống

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/04/2017 - 12181 lượt xem.

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 (dự kiến bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Bộ luật Lao động 2012 ).

           Theo dự thảo, Người lao động được nghỉ ăn uống 60phút/ngày

Cụ thể, tại Điều 108 của Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 quy định về thời gian người lao động nghỉ trong giờ làm việc như sau:

– Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ít nhất 60 phút để ăn uống hàng ngày.

– Ngoài thời gian nghỉ nêu trên, người sử dụng lao động quy định thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc tùy theo tính chất công việc và phải ghi vào Nội quy lao động.

Thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc được tính là thời gian làm việc.

Nếu được Quốc hội thông qua, người lao động sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc nghỉ ngơi và làm việc.

Theo bộ luật lao động hiện hành:

“Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc
1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.
2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.
3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động”.

Nguồn: Thư viện pháp luật

 

Diễn đàn Webketoan