Từ ngày 01/08/2017, sửa đổi mẫu sổ BHXH và thẻ BHYT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 14/08/2017 - 10972 lượt xem.
  1. Về mẫu, mã sổ BHXH:

– Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”

– Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

  1. Về mẫu, mã thẻ BHYT

– Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số: DT 2 01 01 180 00001 ”, nay được in là “Mã số: DT 2 01 0118000001

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/….”.

– Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

  1. Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

 

Nguồn: Công văn 3340/BHXH-ST, BHXH Việt Nam ban hành ngày 08/08/2017

 

Diễn đàn Webketoan