Từ ngày 01/5/2017, mở rộng hoàn thuế GTGT điện tử trên cả nước

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 10/05/2017 - 5356 lượt xem.

Ngày 24/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC

Theo quyết định này, sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đối với cơ quan Thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hiện nay chỉ mới triển khai thí điểm tại 13 tỉnh, thành) theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016.

                                           Triển khai hoàn thuế điện tử trên khắp cả nước

Hồ sơ được đề nghị hoàn thuế điện tử bao gồm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu và dự án đầu tư

Điều kiện:

+ Phải đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký

+ Được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015

Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC.

Tải quyết định: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan