Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Monday 04/06/2018 - 4626 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 06 năm 2018, (Thông báo số 2587/TB-KBNN, ngày 31/5/2018) áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 06 năm 2018 là 1 USD = 22.574 đồng (tăng 87 đồng so với tháng 5/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 06 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Xem chi tiết thông báo và phụ lục: tại đây

Diễn đàn Webketoan