Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 08/09/2020 - 2592 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

 

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 09 năm 2020 là 1 USD = 23.209 đồng. (giảm 14 đồng so với tháng 8/2020)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 9 năm 2020 được thực hiện theo phụ lục đính kèm.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Thông báo số 4767/TB-KBNN ngày 31/8/2020

              

Diễn đàn Webketoan