Tỷ số thanh toán nhanh là gì? Ý nghĩa và cách tính Quick Ratio

Đăng bởi: Chinh Nguyễn - Friday 26/05/2023 - 6182 lượt xem.

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn và dài hạn cho các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao, chứng tỏ doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, đảm bảo khả năng chi trả tốt các khoản nợ của doanh nghiệp. Qua bài viết này, Webketoan sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Tỷ số thanh toán nhanh – Quick ratio.

Xem thêm: Tổng hợp các Tỷ số tài chính quan trọng trong phân tích Tài chính doanh nghiệp

Tỷ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) là gì?

Tỷ số thanh toán nhanh tiếng Anh là Quick ratio

Chỉ số này thể hiện khả năng doanh nghiệp có thể thanh toán các khoản vay ngắn hạn bằng những tài sản có tính thanh khoản cao như tiền và các khoản tương đương tiền. Việc tính tỷ số khả năng thanh toán giúp các nhà phân tích tài chính hiểu được rằng, tại thời điểm đó, doanh nghiệp đang có bao nhiêu đồng tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán tức thời 1 đồng nợ trong ngắn hạn.

Cách tính tỷ số thanh toán nhanh – Quick ratio

Tỉ số thanh toán nhanh là gì?

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn bao gồm các khoản vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong năm bao gồm: vay ngắn hạn, vay dài hạn đến hạn trả và các khoản phải trả khác.

Ý nghĩa của Tỷ số thanh toán nhanh – Quick Ratio 

Khi hệ số thanh toán nhanh càng cao đồng nghĩa với khả năng thanh toán công nợ càng lớn và ngược lại. Hệ số thanh toán nhanh đạt chỉ số bao nhiêu là tốt? Trên thực tế, hệ số này sẽ nằm ở 2 khoảng giá trị sau:

Khả năng thanh toán nhanh >1

Khi hệ số lớn hơn hoặc bằng 1 thể hiện cho khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp nằm ở mức cao. Trong tình trạng này, đa số doanh nghiệp không gặp phải vấn đề trong việc thanh toán luôn các khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toán nhanh < 1

Ngược lại, khi hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1 đồng nghĩa với khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn của doanh nghiệp là không thể. Hay nói chính xác hơn, doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề trong việc thanh toán nhanh chóng các khoản nợ ngắn hạn.

Trong nhận định tài chính, khi hệ số thanh toán nhanh thu được có giá trị nhỏ hơn hệ số thanh toán hiện thời nhiều lần. Điều này thể hiện rằng tài sản ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào hàng tồn kho. Những trường hợp như vậy thường đi kèm tình trạng tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn rất thấp.

Với tỉ lệ nhỏ hơn 1, một hệ quả tất yếu là doanh nghiệp sẽ đi tới con đường phá sản vì có nhiều cách huy động vốn cho việc trả nợ. Xét về khía cạnh khác, khi hệ số thanh toán nhanh quá cao, vốn bằng tiền quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng vòng quay vốn lưu động rơi xuống mức thấp, kéo theo sự sụt giảm về hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Ví dụ minh họa

Bảng cân đối kế toán của công ty A đến ngày 31/12/2011 như sau:

Dựa vào số liệu trên, ta tính được:

Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

                                                = (50.190-27.530)/(9.721+8.500+2.000+5.302)

                                                = 22.660/25.523

                                                =0.89

Điều này cho thấy rằng năm 2011 công ty A có 89 % tài sản có tính thanh khoản cho mỗi đồng nợ đến hạn. Tỷ số thanh toán nhanh 0,89 cho biết rằng nếu hàng tồn kho của công ty A ứ đọng, không đáng giá thì công ty sẽ lâm vào khó khăn tài chính gọi là “không có khả năng chi trả”. “Không có khả năng chi trả” xảy ra khi một công ty không đủ tiền để trả các khoản nợ khi chúng đến hạn.

Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến tỷ số thanh toán nhanh. Hy vọng qua bài viết, Webketoan đã giải đáp được  thắc mắc của bạn đọc.

Nguồn tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp UEH

Diễn đàn Webketoan