Về vi phạm bản quyền sản phẩm Fast Business Online

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 10/07/2018 - 3957 lượt xem.

Hiện nay có công ty đang vi phạm bản quyền sở hữu sản phẩm Fast Business Online của Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp – Công ty Phần mềm FAST.

Fast Business Online là phần mềm ERP của Công ty :Phần mềm FAST, đã được đăng ký và cấp bản quyền số 1656/2012/QTG, từ 12-6-2012, do Cục bản quyền tác giả của nhà nước Việt Nam cấp.

Tuy nhiên hiện nay có công ty đã vi phạm bản quyền sản phẩm của chúng tôi. Đánh cắp sản phẩm và đổi lại tên sản phẩm cũng như thay tên công ty sở hữu.

Dưới đây là so sánh một số hình ảnh về sản phẩm của FAST và của công ty vi phạm bản quyền – để thấy chúng giống nhau như thế nào – chỉ sửa lại tên.

Màn hình đăng nhập vào phần mềm Fast Business Online của Công ty Phần mềm FAST:

Màn hinh đăng nhập vào phần mềm Sivip Online – chỉ sửa lại logo:

Một phần của màn hình chính của phần mềm Fast Business Online của Công ty Phần mềm FAST:

Một phần của màn hình chính của phần mềm Sivip ERP Online – chỉ sửa lại logo ở phía trên bên trái:

Màn hình giới thiệu một số thành viên chủ chốt phát triển sản phẩm Fast Business Online của Công ty FAST:

Màn hình giới thiệu một số thành viên phát triển sản phẩm SIVIP – vẫn đúng các thành viên đó, nhưng không có ảnh:

Ví dụ về một ảnh khi xem đoạn code render của trình duyệt – ghi rõ là sản phẩm Fast Business Online:

Trên đây chỉ là một số hình ảnh so sánh ví dụ. Còn xem xét cụ thể thì toàn bộ sản phẩm SIVIP ERP Online là giống hệt sản phẩm Fast Business Online ở từng giao diện, báo cáo…

Công ty Phần mềm FAST lưu ý là SIVIP đã vi phạm luật bản quyền tác giả, luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, đã ăn cắp sản phẩm của FAST. Có lẽ các nhân viên, các công tác viên đang làm cho SIVIP cũng không nên tiếp tục làm cho một công ty có những hành động như vậy.

Công ty Phần mềm FAST lưu ý các khách hàng mua sản phẩm vi phạm bản quyền cũng là vi phạm bản quyền. Ngoài ra sản phẩm không được cập nhật, nâng cấp cũng nhưng không được hỗ trợ tốt do không được hỗ trợ từ các chuyên gia phát triển ra sản phẩm đó. Điều này là đặc biệt mạo hiểm cho công việc kinh doanh của quý vị. Các doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm vi phạm bản quyền SIVIP ERP Online hãy liên hệ với Công ty Phần mềm FAST để được hỗ trợ trong việc sử dụng sản phẩm chính hãng – Fast Business Online.

 

Trân trọng,

Công ty FAST.

Diễn đàn Webketoan