Webketoan – Bộ Cẩm nang Kế toán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 09/05/2019 - 11985 lượt xem.

Bộ Cẩm nang Kế toán

Một ngày nào đó bạn sẽ được bổ nhiệm làm quản lý. Bạn cần phải biết thiết lập hệ thống kế toán, phân công phân nhiệm, xây dựng quy trình, … . Bạn không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào, bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn.

Mình xin giới thiệu lại bộ tài liệu đã được Webketoan giới thiệu từ năm 2010, đến nay đã có 23.000 lượt tải về. Tài liệu tuy hơi cũ nhưng nội dung của nó thì luôn hữu ích. Nó sẽ là một bửu bối tuyệt vời cho bạn. Bạn cũng có thể chỉ cần điều chỉnh bổ sung theo thực tế tại DN mình là đã có bộ tài liệu đầy đủ.

Bộ tài liệu mình đề cập đến nãy giờ chính là bộ Cẩm nang kế toán. Tài liệu gồm 2 phần. Phần một gồm những nội dung quy định cơ bản như nguyên lý, chính sách, hệ thống kế toán, … của DN. Phần hai là phần cốt lõi, bao gồm 9(chín) quy trình kế toán. Mỗi quy trình kế toán đầy đủ các nội dung từ lưu đồ, cho đến mô tả chi tiết các thủ tục kế toán, hoạch toán kế tóan, … .

Trong bộ cẩm nang này còn có một tài liệu hội thảo về tổ chức bộ máy kế toán và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Tài liệu này giới thiệu cho bạn tổng quan các giai đoạn triển khai.

Mình giới thiệu ngắn gọn như thế. Các bạn cần thì tham khảo thêm nhé. Mình nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho bạn. Hãy tải Bộ Cẩm nang kế toán tại trang Cơ sở tri thức kế toán http://tuvan.webketoan.vn/files/

Cẩm nang kế toán

Nguyễn Hải Tâm

Diễn đàn Webketoan