Bãi bỏ toàn bộ quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái từ thông tư 179/2012/TT-BTC

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Tuesday 29/06/2021 - 2023 lượt xem.

Kể từ thời điểm ngày 10/12/2012 doanh nghiệp sử dụng Thông tư 179/2012/TT-BTC để ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sở ở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình doanh nghiệp làm theo hướng dẫn đã xảy ra bất cập, điển hình là ngày 29/5/2013, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam (VAA) có công văn số 92/HKT-CLBKTTTQ gửi Ông Bộ trưởng Bộ tài chính về đề nghị sửa đổi chế độ tài chính, kế toán, thuế của hội viên CLBKTTTQ lần thứ 41 đã nêu ra các vướng mắc về chế độ chính sách tài chính, kế toán, thuế đã dược hội viên thảo luận và đòi hỏi cần có sự xem xét một cách nghiêm túc của các cơ quan chức năng nhà nước.

Trong đó có nêu lên bất cập của Tổng công ty Điện lực miền Trung, cụ thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung so với quy định hiện hành tại Thông tư 179 có nhiều điểm chưa rõ ràng để thực hiện, nên việc đánh giá chênh lệch tỷ giá là vô cùng phức tạp và khó khăn.

Vì vậy, qua quá trình chỉnh sửa, dự thảo vừa rồi ngày 27/05/2021 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 179/2012/TT-BTC, bắt đầu áp dụng từ ngày 11/07/2021.

 

 

 

 

 

Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Diễn đàn Webketoan