Cập nhật chính sách thuế mới tháng 11/2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 26/11/2012 - 12763 lượt xem.
Thuế GTGT.
CV 8194/CT-TTHT ngày 24/10/2012 của CT HCM.
Hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.
Về bản cam kết không có cơ sở thường trú tại Việt Nam do tổ chức nước ngoài lập bằng Tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp cam kết của tổ chức nước ngoài lập bằng tiếng nước ngoài thì công ty có trách nhiệm dịch ra tiếng Việt.
CV 8580/CT-TTHT ngày 07/11/2012 của CT TPHCM.
Hướng dẫn về thuế GTGT quy định chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Thanh toán qua ngân hàng bằng thẻ tín dụng của Doanh Nghiệp.
+ Nếu thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng của công ty thì được coi là thanh toán qua ngân hàng.
+ Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng của nhân viên công ty thì không được xác đinh là thanh toán qua ngân hàng.
CV 13540/BTC-TCT ngày 04/10/2012 của TCT gửi CT HCM, HN.
Chính sách thuế GTGT áp dụng cho vật dụng bán hàng và trưng bày.
Trường hợp doanh nghiệp đặt tại các điểm bán hàng một số vật phẩm phục vụ cho viêc trưng bày và bán hàng, giới thiệu sản phẩm thì không phải lập hóa đơn, không phải kê khai thuế GTGT đối với các vật phẩm trên tại các điểm bán hàng.
Thuế TNCN.
CV 7826/CT-TTHT ngày 11/10/2012 của CT TPHCM.
Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài không cư trú.
Trường hợp người nước ngoài chỉ làm việc trong năm 2011 là cá nhân không cư trú thì công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20%.
Trường hợp trước đây công ty đã kê khai khấu trừ theo thuế suất 35% nếu cơ quan thuế chưa có quyết định thanh tra, kiểm tra thì Công ty được lập hồ sơ kê khai, bổ sung điều chỉnh theo khoản 5, điều 9, TT 28/2011/TT-BTC.
Thuế TNDN.
Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính.
Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
CV 3579/TCT-KK ngày 12/10/2012 của TCT gửi CT Bình Thuận.
Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 
CV 7697/CT-TTHT ngày 08/10/2012 của CT TPHCM.
Cung cấp điện, nước, điện thoại cho bên thuê nhà xưởng.
 
CV 8110/CT-TTHT ngày 22/10/2012 của CT TP HCM.
Xác đinh nghiệp vụ mua lại nữ trang của khách hàng.
 
CV 3831/TCT-HTQT ngày 01/11/2012 của TCT gửi CT Hà Nội.
Thời gian khấu trừ thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài.
  
CV 8328/CT-TTHT ngày 31/10/2012 của CT TPHCM.
Các khoản tiền lương được tính vào chi phí giai đoạn 2007-2010 và 2011.
 
CV 7894/CT-TTHT ngày 14/10/2012 của CT TP.HCM
Trường hợp công ty mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác, có hóa đơn hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty và họ tên người đi công tác, kèm theo vé máy bay là chứng từ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính.
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Pháp Luật.
Thuế nhà thầu.
CV 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của TCT gửi CT.
Tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay.
+ Lãi tiền vay phải trả phát sinh trước 01/3/2012: 10%.
+ Lãi tiền vay phát sinh kể từ ngày 01/3/2012      : 5%.
CV 7689/CT-THHT ngày 08/10/2012 của CT TPHCM.
Thuế nhà thầu đối với khoản phạt nợ quá hạn.
 
CV 7892/CT-TTHT ngày 15/10/2012 của CT TPHCM.
Thu hộ chi hộ cước tàu phải khấu trừ thuế nhà thầu
CV 8024/CT-TTHT ngày 17/10/2012 của CT TPHCM.
Thuế nhà thầu và thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu.
Thuế bảo vệ môi trường.
 Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của BTC về thuế bảo vệ môi trường.
 Hóa đơn.
CV 8205/CT-PC ngày 25/10/2012 của CT TPHCM.
Cách xử lý mất hóa đơn liên 1 đã lập và đã giao liên 2 cho khách hàng.
 
CV 8368/CT-TTHT ngày 01/11/2012 của CT TPHCM.
Hóa đơn chiết khấu thương mại từ tháng 01/03/2012.
 
CV 3909/TCT-KK ngày 07/11/2012 của TCT gửi CT Đà Nẵng.
Khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu.
Quản lý thuế.
CV 3639/TCT-KK ngày 17/10/2012 của TCT gửi CT BRVT.
Thuế môn bài đối với nhà thầu không hiện diện tại Việt Nam .
 
CV 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của BTC gửi các CT.
Xác định số thuế GTGT của hàng XK được hoàn theo tháng.
 
CV 3650/TCT-TNCN ngày 17/10/2012 của TCT gửi các CT.
Quản lý thuế TNCN đối với đại lý sổ xố, bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Diễn đàn Webketoan