Chi phí lãi vay của chủ DNTN có được hạch toán?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 28/07/2017 - 8873 lượt xem.

Ngày 25/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng.

Căn cứ:

– Điều 2; Khoản 1, Điểm g, Điểm 1 Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
– Khoản 1 Điều 2; Khoản 1, điểm e, điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
– Điều 1; Khoản 2 Điều 36; Khoản 1 Điều 183; Khoản 4 Điều 185 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
– Khoản 3, khoản 5 Điều 2 Thông tư số 36/2016/TT-NHNN

Theo đó:

                                        Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân), tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký, có thực hiện vay vốn theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước, nếu khoản chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân đã trả cho tổ chức tín dụng phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và có đủ chứng từ theo quy định của pháp luật thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bộ Tài chính ghi nhận nội dung này để bổ sung cụ thể tại văn bản pháp lý có liên quan về chính sách thuế TNDN.

Tải công văn: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan