Chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch COVID-19 được trừ chi phí khi tính thuế TNDN

Đăng bởi: WebketoanHub - Tuesday 29/06/2021 - 1801 lượt xem.

Căn cứ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, Doanh nghiệp cần lưu ý:

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị Điịnh 44/2021/NĐ-CP

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
 • Cơ sở y tế;
 • Đơn vị lực lượng vũ trang;
 • Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung;
 • Cơ sở giáo dục;
 • Cơ quan báo chí;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương;
 • Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ;
 • Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;
 • Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia;
 • Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có:

 1. Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;
 2. Kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

 

Quý độc giả tham khảo thêm chi tiết Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ tại trang Trung tâm tư vấn Webketoan.

 

Diễn đàn Webketoan