Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế, phí năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 13/09/2017 - 2891 lượt xem.

Theo Nghị quyết 84/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017:

                                Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải sâu sát với công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%.

Không tăng, thuế phí trong năm 2017.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Chính phải tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát giảm phí liên quan đến doanh nghiệp;
Trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Giảm 0,5% lãi suất cho vay.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017.

Diễn đàn Webketoan