Chính thức có hướng dẫn cụ thể về việc nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 08/03/2017 - 6674 lượt xem.

Căn cứ:

– Phụ lục I Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13
– Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Công văn 15865/BTC-CST, ngày 07/11/2016

Theo đó:

          Văn phòng đại diện không sản xuất kinh doanh thì không nộp lệ phí môn bài

Văn phòng đại diện có nộp lệ phí môn bài hay không là phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
– Nếu văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài;
– Nếu văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Ví dụ:
Văn phòng đại diện Công ty chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu – chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài.

Nguồn tham khảo: Công văn 658/TCT-CS, ngày 28/02/2017

Diễn đàn Webketoan