Công ty nợ thuế bị cưỡng chế, Chi nhánh có bị cưỡng chế theo?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 22/03/2017 - 7588 lượt xem.

Căn cứ quy định:

– Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13
– Điều 5 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
– Khoản 1.a Điều 18 Nghị định 129/2013/NĐ-CP
– Khoản 1, Khoản 5 Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP
– Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Điểm g Khoản 2 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC
– Điều 3, Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Theo đó:

– Nếu là công ty TNHH MTV do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp vì thế nếu đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị trực thuộc cũng bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

                                Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Như vậy trường hợp doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì sẽ bị cơ quan thuế cưỡng chế theo quy định(bao gồm cả Chi nhánh trực thuộc Công ty).

Nguồn tham khảo: Công văn 855/TCT-QLN, ngày 14/03/2017

Lưu ý:

Theo Công văn 832/TCT-QLN, ngày 13/03/2017 thì trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ (không phân biệt số tiền còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay không thuộc ngân sách nhà nước và bao gồm cả các khoản thu từ đất như : tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

 

Diễn đàn Webketoan