Công văn 1421/TCT-KK – Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 12/04/2016 - 4246 lượt xem.

Ngày 06/04/2016 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1421/TCT-KK
Theo quy định tại Điểm d, khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính
– Trường hợp công ty có thành lập các chi nhánh trực thuộc tại các địa phương khác. Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.
Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc:
+ 2% – đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10%
+ 1% – đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%
Tỷ lệ này được tính trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.
Việc xác định doanh thu này được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất
– Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp tại các địa phương xác định theo nguyên tắc trên lớn hơn số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì Công ty tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo công thức sau:
Số thuế phải nộp tại các địa phương = số thuế phải nộp tại trụ sở chính x tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp
Nếu Công ty không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất
Xem chi tiết và download: Tại đây

Diễn đàn Webketoan