Đã có thông báo chính thức của Tổng cục thuế về việc nộp BCTC và quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 16/03/2018 - 19666 lượt xem.

Tổng cục thuế vừa ra Công văn 845/TCT-CNTT.
Theo công văn, từ ngày 23/03/2018 Doanh nghiệp sẽ nộp được trên hệ thống Hỗ trợ kê khai thuế(HTKK).

Cụ thể công văn như sau:

– Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng mẫu biểu báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC lập và gởi BCTC đến cơ quan Thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

– Tổng cục thuế sẽ nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) lập BCTC bằng ứng dụng HTKK và gởi đến cơ quan Thuế bằng hình thức điện tử qua ứng dụng iHTKK, cTax hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ TVAN từ ngày 23/03/2018

– Ngày 13/03/2018, Tổng cục thuế đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ BCTC đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Tổng cục thuế tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp đồng bộ các nội dung kê khai online của ứng dụng iHTKK, eTax và ứng dụng BCTC để xử lý dữ liệu BCTC phục vụ công tác quản lý thuế.

Như vậy, thông tin mấy ngày qua về việc dời nộp BCTC đến 30/04/2018 đã không được Tổng cục thuế chấp nhận, Doanh nghiệp chờ tới 23/03/2018 để thực hiện nộp BCTC theo Thông tư 133 nhé.

Diễn đàn Webketoan