Điểm mới về lệ phí trước bạ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 17/04/2013 - 11091 lượt xem.

Ngày 28/03/2013, Bộ Trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31-8-2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 1-4-2013.

Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC, trong đó có một số nội dung mới, đó là: Đối với nhà, đất thừa kế, hoặc quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người thừa kế, cho, tặng hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên. 

Trước đây, theo quy định của Thông tư 124/2011/TT-BTC thì chỉ có lần đầu mới không phải nộp lệ phí trước bạ. Theo Thông tư số 34/2013/TT-BTC thì không quy định lần đầu nữa. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

Thông tư cũng hướng dẫn một số trường hợp đặc biệt xác định giá tính LPTB nhà như sau:

– Giá tính LPTB nhà thuộc sở hữ nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

– Giá tính LPTB nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi và giá nhà nơi tái định cư thì giá tính LPTB là giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính LPTB là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.

Xem toàn bộ thông tư và tải về tại thuvienwebketoan.

 

Diễn đàn Webketoan