Điều chỉnh, bổ sung quy trình giao nhận hồ sơ liên quan đến lương hưu – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 20/03/2017 - 6372 lượt xem.

Ngày 10/03/2017, BHXH TP.HCM ban hành thông báo 481/TB-BHXH.

Theo đó, điều chỉnh 3 quy trình giao nhận hồ sơ như sau:

Quy trình giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt, người hưởng trợ cấp 1 lần của những năm trước (quy trình 801)

Quy trình quy định trình tự các bước thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố (quy trình 803)

Quy trình quy định trình tự các bước khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng ATM và ngược lại (quy trình 806).

Đồng thời cũng điều chỉnh 03 phiếu giao nhận hồ sơ là phiếu giao nhận 801, 803 và 806, hình minh họa (bên dưới)

+ Phiếu giao nhận hồ sơ 801

 

                                           

+ Phiếu giao nhận hồ sơ 803

 

 

 

                                                 

+  Phiếu giao nhận hồ sơ 806

                                               

Ngày bắt đầu áp dụng kể từ ngày 15/03/2017.

Xem đầy đủ và chi tiết: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan