Doanh nghiệp có được chốt tiền nợ và lãi chậm đóng BHXH?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 10/08/2017 - 3491 lượt xem.

Hỏi: Công ty Bà Trần Huệ Nhi (tỉnh Quảng Bình) kinh doanh thua lỗ nên tạm ngừng kinh doanh từ tháng 4/2017, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2017 đến ngày 31/3/2018.

Công ty đã thông báo đến cơ quan BHXH, đã làm thủ tục giảm hết lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN. Do công ty gặp rất nhiều khó khăn, không đủ tiềm lực tài chính để nộp hết số tiền còn nợ, đang tìm hướng khắc phục khó khăn để nộp hết số nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm giải quyết chế độ cho người lao động.

Bà Nhi hỏi, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty có phải nộp tiền lãi phát sinh không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, đối với số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên trước tháng 4/2017 (trước thời điểm Công ty tạm ngừng kinh doanh) thì từ tháng 4/2017, ngoài việc phải đóng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng, Công ty nơi bà Nhi làm việc còn phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian chậm đóng theo quy định.

Tại nội dung b, Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 40 của Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn chốt số tiền phải đóng và tiền lãi chậm đóng đến thời điểm đơn vị ngừng hoạt động đối với các trường hợp “đơn vị có chủ là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam; đơn vị không hoạt động, không có người quản lý, điều hành”, không thể liên hệ để thu hồi tiền nợ BHXH thì cơ quan BHXH tạm thời chốt số tiền phải đóng và tiền lãi chậm đóng đến thời điểm đơn vị ngừng hoạt động; sau khi đơn vị nộp tiền thì ngoài số tiền nợ và lãi đã được chốt, cơ quan BHXH tính, thu tiền lãi chậm đóng bổ sung từ ngày chốt số tiền BHXH phải đóng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn

Diễn đàn Webketoan