Doanh nghiệp FDI và công ty đại chúng, không được nộp BCTC nếu chưa được kiểm toán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 24/02/2014 - 13465 lượt xem.

Vừa qua, Bộ Tài Chính có ban hành Công Văn số 1339/BTC-CĐKT gửi đến  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; Sở Tài chính các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; Tổng Cục Thuế, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW về việc Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán.

Theo văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị không chấp nhận báo cáo tài chính mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm của các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán độc lập và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

– Tại khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập quy định:

– Điều 34 Luật Kế toán

– Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

♣ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

♣ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

♣ Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

♣ Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

♣ Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Tiếp đó, sẽ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán (Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP)

Xem toàn bộ văn bản tại đâyhttp://4wkt.net/f/z0baxu5hdgcni3y.rar

Diễn đàn Webketoan