Dời trụ sở – Những vấn đề cần chú ý

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 18/07/2017 - 5479 lượt xem.

Trụ sở gắn liền với việc sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý thuế và địa bàn ưu đãi thuế. Theo đó, việc dời trụ sở dẫn đến một loạt các điều chỉnh về thủ tục thuế, thậm chí là thủ tục đầu tư.

Hãy xem những hướng dẫn của ngành thuế:

1. Cách đăng ký sử dụng lại hóa đơn cũ khi dời trụ sở

Nếu dời trụ sở sang quận/huyện khác hoặc tỉnh/thành khác dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì số hóa đơn còn tồn (theo địa chỉ cũ) nếu muốn tiếp tục sử dụng sẽ phải thực hiện như sau:
1. Nộp báo cáo quyết toán hóa đơn tại cơ quan thuế chuyển đi.
2. Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn
3. Nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành kèm bảng kê các hóa đơn chưa sử dụng hết tới cơ quan thuế nơi chuyển đến

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

(Công văn số 42899/CT-TTHT ngày 26/6/2017)

2. Gặp khó khăn sau di dời có thể được ân hạn nộp thuế

Nếu gặp khó khăn do di dời cơ sở sản xuất theo yêu cầu của Nhà nước, doanh nghiệp có thể xin phép ân hạn nộp thuế. Đây là chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC và thẩm quyền cho phép ân hạn thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp (khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ).

(Công văn số 1986/TCT-QLN ngày 15/5/2017)

3. Tiền hỗ trợ di dời của Nhà nước được miễn thuế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , các khoản thu về tiền hỗ trợ, tiền bồi thường (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) được miễn kê khai nộp thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ, đền bù di dời cơ sở sản xuất theo quy hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ban hành tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg thì khoản tiền này được miễn nộp thuế GTGT.

Ngoài ra, do đây là khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời cơ sở sản xuất theo quy hoạch của nhà nước nên đồng thời cũng được miễn nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 16 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

(Công văn số 22850/CT-TTHT ngày 24/4/2017)

4. Dời trụ sở sang tỉnh khác có phải quyết toán thuế?

Nếu việc dời trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì không bắt buộc phải quyết toán thuế, trừ trường hợp thời điểm dời trụ sở trùng với thời điểm quyết toán.

Tuy nhiên, phải nộp đủ thuế phát sinh với cơ quan thuế cũ và nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại điểm b1 tiết b khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

(Công văn số 71449/CT-TTHT ngày 17/11/2016)

5. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn còn tồn khi dời trụ sở

Khi dời trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, nếu muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn tồn thì thủ tục thực hiện như sau:

1. Nộp báo cáo quyết toán hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi;
2. Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn còn tồn, sau đó gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh trong thời gian làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh địa chỉ trụ sở) thì vẫn được sử dụng hóa đơn cũ và đăng ký số lượng hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

(Công văn số 73462/CT-HTr ngày 17/11/2015)

6. Dời trụ sở sang tỉnh khác, thuế GTGT chưa khấu trừ hết có thể xin hoàn

Khi dời trụ sở sang tỉnh khác, nếu còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì đề nghị cơ quan thuế nơi chuyển đi hoàn lại (nếu thuộc diện được hoàn) hoặc xác nhận số thuế GTGT chưa khấu trừ hết để làm căn cứ kê khai, khấu trừ tại nơi chuyển đến.

(Công văn số 4390/TCT-KK ngày 22/10/2015)

7. Tiền hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất có chịu thuế TNDN?

Tiền hỗ trợ di dời theo quy hoạch do Nhà nước chi trả thì được miễn thuế GTGT và thuế TNDN (Công văn số 22850/CT-TTHT ngày 24/4/2017). Tuy nhiên, nếu là tiền hỗ trợ do doanh nghiệp khác chi trả thì khoản tiền này sau khi trừ các chi phí liên quan phải hạch toán vào thu nhập khác để tính nộp thuế TNDN (điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC )

Về thuế GTGT, khoản hỗ trợ này được miễn tính thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

(Công văn số 3963/TCT-CS ngày 25/9/2015)

8. Dời trụ sở, không nhất thiết phải hủy hóa đơn mang địa chỉ cũ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC , trường hợp Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì số hóa đơn đã in sẵn địa chỉ cũ vẫn được sử dụng tiếp, không phải hủy bỏ.
Khi sử dụng, Công ty đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh địa chỉ cũ và gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.

(Công văn số 8325/CT-TTHT ngày 17/9/2015)

9. Thuế GTGT phát sinh trước khi dời trụ sở vẫn được hoàn tại nơi chuyển đến

Khác với thuế TNCN không được hoàn tại nơi đến khi dời trụ sở, số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tại nơi chuyển đi vẫn có được khấu trừ hoặc xin hoàn tại nơi chuyển đến

(Công văn số 44812/CT-HTr ngày 9/7/2015)

10. Thuế TNCN nộp thừa có được hoàn khi dời trụ sở?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP , khi dời trụ sở, số thuế TNCN nộp thừa tại cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ không được xét hoàn. Số thuế này sẽ bù trừ với số thuế TNCN phải nộp tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến. Trường hợp sau khi bù trừ vẫn còn thừa mới được hoàn lại.

(Công văn số 2617/TCT-KK ngày 29/6/2015)

11. Sai sót hồ sơ thuế nộp trước khi dời trụ sở, vẫn được khai bổ sung tại nơi mới

Sau khi dời trụ sở, nếu phát hiện hồ sơ thuế đã nộp (tại cơ quan thuế cũ) có sai sót thì được kê khai bổ sung tại cơ quan thuế nơi chuyển đến, không phải nộp tại nơi cũ.

(Công văn số 26063/CT-HTr ngày 8/5/2015)

Nguồn: Luật Việt Nam

 

Diễn đàn Webketoan