Gia hạn thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 01/06/2022 - 1210 lượt xem.

Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn nộp các sắc thuế thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022, nhằm thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15.

Điều 3 của Nghị định quy định đối tượng được gian hạn.

Gia hạn thuế GTGT

 Thời hạn theo tháng

  • Kỳ 03/2022 gia hạn đến ngày 20/10/2022
  • Kỳ 04/2022 gia hạn đến ngày 20/11/2022
  • Kỳ 05-08/2022 gia hạn đến ngày 20/12/2022

Thời hạn theo quý

  • Kỳ Quý I-2022 gia hạn đến ngày 30/10/2022
  • Kỳ Quý II-2022 gia hạn đến ngày 31/12/2022

Gia hạn thuế TNDN

Gia hạn 3 tháng đối với số tạm nộp của quý I, II năm 2022

 Thủ tục gia hạn

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phụ lục đính kèm Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Bạn đọc tham khảo chi tiết văn bản nghị định tại Trang tư vấn Kế toán tuvan.webketoan.vn

Diễn đàn Webketoan