Giao dịch với công ty nước ngoài, hàng được giao tại Kho ngoại quan ở Việt Nam cũng phải nộp thuế nhà thầu

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 08/06/2016 - 5121 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 5, Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 7, Thông tư 103/2014/TT-BTC
– Điều 20, Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Nếu công ty có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty nước ngoài, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan ở Việt Nam (kho này do bên nước ngoài thuê) thì Công ty nước ngoài phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty nước ngoài theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty nước ngoài với các khách hàng ở nước ngoài, hàng hóa được giao tại Kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty nước ngoài thuê thì Công ty nước ngoài phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

*Nguồn tham khảo: Công văn 2389/TCT-CS, ngày 01/06/2016

Diễn đàn Webketoan