Giới thiệu văn bản hợp nhất thuế tháng 05/2017 – Kỳ 2

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 10/07/2017 - 5997 lượt xem.

Hiện nay có rất nhiều văn bản hướng dẫn về quản lý thuế, có sửa đổi, bổ sung qua từng năm. Nó gây rối cho kế toán khi muốn tìm quy định nào đó phải thông qua nhiều văn bản.

Vì thế, Ngày 15/05/2017 Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 14/VBHN-BTC, sẽ giúp kế toán đỡ tốn thời gian khi phải tìm những mảnh ghép được quy định ở mỗi văn bản khác nhau.

Văn bản hợp nhất 14 thông tư sau:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ngày 06/11/2013
Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017
Văn bản hợp nhất không thay thế các thông tư nêu trên.

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).

Tải văn bản: TẠI ĐÂY

——THAM KHẢO THÊM: Thông tư hợp nhất số 16/VBHN-BTC, ban hành ngày 24/05/2017

Hợp nhất 2 thông tư:

+ Thông tư 31/2014/TT-BTC, ngày 07/03/2014
+ Thông tư 153/2016/TT-BTC, ngày 20/10/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (bao gồm vi phạm hành chính về giá và thẩm định giá). Thẩm quyền phạt tiền của trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Tải Thông tư hợp nhất số số 16/VBHN-BTC: Tại đây

Diễn đàn Webketoan